- Danh sách nhân viên nhận giấy khen có thành tích xuất sắc năm 2016
Bảng quảng cáo

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác với Lam Anh trong thời gian qua, chúng tôi luôn nổ lực đẩy mạnh chất lượng dịch vụ để đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng.
Bảng quảng cáo

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
MSNV NGÀY VÀO LÀM HỌ & TÊN NHÂN VIÊN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SỐ
2 20/04/2012 Lê Hữu Thương 130317/QĐKT
3 02/05/2015 Lê Thị Chi 130317/QĐKT
5 02/01/2015 Nguyễn Trung Kiên 130317/QĐKT
18 11/02/2012 Huỳnh Đức Thái 130317/QĐKT
28 29/05/2014 Phan Duy Phong 130317/QĐKT
32 16/04/2015 Vi Văn Tình 130317/QĐKT
044 09/09/2011 Nguyễn Minh Châu 130317/QĐKT
171 22/08/2012 Hồ Phước 130317/QĐKT
277 01/06/2013 Lương Ngọc Hải 130317/QĐKT
296 09/08/2013 Đặng Văn Bảy 130317/QĐKT
335 05/11/2013 Trương Nhâm Lức 130317/QĐKT
392 09/07/2014 Trương Vĩnh Hùng 130317/QĐKT
481 14/01/2015 Nguyễn Ngọc Anh 130317/QĐKT
123 30/11/2015 Trần Dũng 130317/QĐKT