- Bảng Giá Nhân Viên Giữ Xe
Bảng quảng cáo

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác với Lam Anh trong thời gian qua, chúng tôi luôn nổ lực đẩy mạnh chất lượng dịch vụ để đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng.
Bảng quảng cáo

Bảng Giá Nhân Viên Giữ Xe

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ GIỮ XE LAM ANH - ÁP DỤNG TỪ 07/09/2023 - CẬP NHẬT 07/09/2023
Giờ/ Ngày/
01 Nhân Viên
Giá Dịch Vụ/
01 Giờ
Phí 26 Ngày/ Tháng/
01 Nhân Viên
Phí 30 Ngày/ Tháng/
01 Nhân Viên
Phí 31 Ngày/ Tháng/
01 Nhân Viên
6 giờ 32,000 VNĐ 4,992,000 VNĐ 5,760,000 VNĐ 5,952,000 VNĐ
7 giờ 32,000 VNĐ 5,824,000 VNĐ 6,720,000 VNĐ 6,944,000 VNĐ
8 giờ 32,000 VNĐ 6,656,000 VNĐ 7,680,000 VNĐ 7,936,000 VNĐ
9 giờ 32,000 VNĐ 7,488,000 VNĐ 8,640,000 VNĐ 8,928,000 VNĐ
10 giờ 30,000 VNĐ 7,800,000 VNĐ 9,000,000 VNĐ 9,300,000 VNĐ
11 giờ 30,000 VNĐ 8,580,000 VNĐ 9,900,000 VNĐ 10,230,000 VNĐ
12 giờ 30,000 VNĐ 9,360,000 VNĐ 10,800,000 VNĐ 11,160,000 VNĐ
13 giờ 30,000 VNĐ 10,140,000 VNĐ 11,700,000 VNĐ 12,090,000 VNĐ
14 giờ 30,000 VNĐ 10,920,000 VNĐ 12,600,000 VNĐ 13,020,000 VNĐ
15 giờ 30,000 VNĐ 11,700,000 VNĐ 13,500,000 VNĐ 13,950,000 VNĐ
16 giờ 30,000 VNĐ 12,480,000 VNĐ 14,400,000 VNĐ 14,880,000 VNĐ
17 giờ 30,000 VNĐ 13,260,000 VNĐ 15,300,000 VNĐ 15,810,000 VNĐ
18 giờ 30,000 VNĐ 14,040,000 VNĐ 16,200,000 VNĐ 16,740,000 VNĐ
19 giờ 30,000 VNĐ 14,820,000 VNĐ 17,100,000 VNĐ 17,670,000 VNĐ
20 giờ 30,000 VNĐ 15,600,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ 18,600,000 VNĐ
21 giờ 30,000 VNĐ 16,380,000 VNĐ 18,900,000 VNĐ 19,530,000 VNĐ
22 giờ 30,000 VNĐ 17,160,000 VNĐ 19,800,000 VNĐ 20,460,000 VNĐ
23 giờ 30,000 VNĐ 17,940,000 VNĐ 20,700,000 VNĐ 21,390,000 VNĐ
24 giờ 30,000 VNĐ 18,720,000 VNĐ 21,600,000 VNĐ 22,320,000 VNĐ
* Ký quỹ ngân hàng áp dụng hợp đồng trị giá từ 30 triệu/ tháng trở lên ( chưa VAT )