- Dịch vụ của chúng tôi ?
Bảng quảng cáo

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác với Lam Anh trong thời gian qua, chúng tôi luôn nổ lực đẩy mạnh chất lượng dịch vụ để đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng.
Bảng quảng cáo

Dịch vụ của chúng tôi ?


Dịch vụ của chúng tôi ?
Dịch vụ rất tốt
26  43.3%
Dịch vụ kém
25  41.7%
Dịch vụ tốt
6  10%
Dịch vụ trung bình
3  5%

Số người tham gia bình chọn  :  60
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 16:59
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 19:09